Pár důvodů proč jet

Především je to angličtina. Ve škole se angličtinu učíme trochu jiným způsobem, než když s námi rodilý mluvčí začne konverzovat na témata, která nás zajímají. Na English Campu se budeš angličtinu učit velmi přirozenou a zajímavou cestou.

Obohacující je i kontakt s jinou kulturou. Rodilí lektoři (v počtu cca 8) mají svá civilní zaměstnání. Někteří pracují v profesi, ve které jednou můžeš pracovat i Ty. Na English Campu se lektoři dělí o své profesní a životní zkušenosti. To je inspirující zážitek.

A v neposlední řadě jsou to nová přátelství, která by Tě měla na English Camp přivést. Spolu prožijeme spoustu zážitků, ať už sportovních (soutěže, Larp, lodě, bitvy,…) či společenských (divadlo, talent night, hry,…) Z English Campu si odneseš zážitky a některá přátelství na celý život.

Musíš znát angličtinu?

Ano, ale stačí základy. Nejnižší úroveň výuky je uzpůsobena základním znalostem angličtiny na úrovni A2.

Jak to na campu probíhá?

Dopoledne – výuka angličtiny zaměřená na konverzaci, četbu, poslech, psanou angličtinu, slovní zásobu a kreativní psaní.

Odpoledne – konverzace v anglickém jazyce, sportovní program.

Večer – talks o životě, životních výzvách a křesťanských hodnotách (diskuse v malých skupinkách, česky) a kreativní aktivity (divadlo, cestopisný večer, talent night, hry apod.)